Σάρωσε η DIGITAD PC στα Regional Media Awards 2016 !

Ο απολογισμός της βραδιάς για την DIGITAD PC ήταν 53 Awards και 2 Grand Awards, αποτέλεσμα της εξαιρετικής και πολυετούς συνεργασίας της διαφημιστικής εταιρίας με τα κορυφαία τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ της Επικράτειας.

Continue reading “Σάρωσε η DIGITAD PC στα Regional Media Awards 2016 !” »